مراحل رسیدن به بازاریابی درونگرا

در مقاله قبل به تعریف بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا پرداختیم. در این مقاله قصد داریم تا به مراحلی که

ادامه

بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا

امروزه بازاریابی را به چند دسته تقسیم کرده اند: بازاریابی درونگرا، درونی یا ربایشی (Inbound Marketing) استفاده از بازاریابی برای جذب مشتریان

ادامه