مزایا و معایب تبلیغات رادیویی

مدتها قبل با رایج شدن تلویزیون، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند که دوران رادیو به پایان میرسد، ولی

ادامه

مزایا و معایب تبلیغات پیامکی

امروزه مدیران بازاریابی، از تبلیغات پیامکی برای ارایه سرویس بهتر به مشتریان استفاده میکنند. در نتیجه، ارایه خدمات متنوع به

ادامه