مزایا و معایب تبلیغات ایمیلی

ایمیل تبلیغاتی یا ایمیل مارکتینگ نوعی بازاریابی مستقیم است که بواسطه ایمیل صورت می‌گیرد. در این بازاریابی می‌توان کالا یا خدمات

ادامه