تبلیغات هدفمند اینترنتی

مدیران کسب و کار همواره نگاه ویژه‌ای به تبلیغات دارند، اما از سوی دیگر، تجربۀ تبلیغات غیر اثربخش را هم

ادامه

مدل ۵m و کاربرد آن در اثر بخشی تبلیغات

مدل تبلیغاتی ۵M از پنج قسمت تشکیل شده است که به مدیر تبلیغات و بازاریابی کمک میکند تصمیمات بهتری در

ادامه

مزایا و معایب تبلیغات تلویزیونی

مردم روزانه چندین ساعت را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند و به جرات میتوان گفت به هیچ رسانه دیگری،

ادامه

مزایا و معایب تبلیغات رادیویی

مدتها قبل با رایج شدن تلویزیون، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند که دوران رادیو به پایان میرسد، ولی

ادامه